Tālr.: +371 66907447 E-pasts: info@niuelektromotorolleri.lv 

Baterijas kopšana ilgākam braucienam

Kāpēc baterija ir jāuzkopj?

NIU baterija ir veidota no Panasonic litija jonu baterijas elementiem, lai nodrošinātu Jūsu transportlīdzekļa jaudu. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem svina akumulatoriem, litija jonu baterijas nodrošina 5 reizes lielāku enerģijas blīvumu un ir ievērojami vieglākas, bet tomēr to lietošana un uzglabāšana prasa īpašu uzmanību.

Tāpat kā klēpjdatoru, mobilo teflonu un citu ierīču uzlādējamas litija jonu baterijas, arī NIU e-mopēdu baterijas jāuzkopj, lai nodrošinātu to kalpošanu ilgtermiņā. Baterijas uzkopšanas neievērošana var novest pie tās bojājumiem, kas savukārt var negatīvi ietekmēt produkta vispārējo darbību.

Nekad neuzlādējiet bateriju uzreiz pēc braukšanas. Uzgaidiet vismaz 30 minūtes, lai baterija atdzesētu un atbilstu tās uzlādēšanai optimālai temperatūras nozīmei.

Baterijas kopšanas ieteikumi

Ilgtermiņa uzglabāšanai noņemiet bateriju no transportlīdzekļa. Tās uzlādes līmenim jābūt orientējoši 50%.

Ir divi faktori, kas ir jāņem vērā, lai uzturētu baterijas kvalitāti, ja nelietosiet transportlīdzekli vai neuzlādēsiet bateriju vairāk nekā 15 dienas – ① temperatūra uzglabāšanas telpā ② uzlādes līmenis pirms uzglabāšanas. Mēs iesakam rīkoties šādi:

  1. Neuzlādējiet bateriju temperatūrā zemāk par 0 °C. Uzglabājiet bateriju sausā vēsā telpā temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
  2. Ja uzlādes līmenis ir zemāks par 20%, lūdzu, uzlādējiet to. Noņemiet bateriju komplektu no transportlīdzekļa un uzglabājiet to atsevišķi pēc pilnas uzlādes. Pilna uzlāde aizsargās bateriju uz 3-5 mēnešiem. Pārbaudiet bateriju regulāri.
  3. Ja baterija ir nolietojusies, BMS (Battery Management System) sistēma ieies “miega” režīmā, tas nozīmē, ka lādētājs nevarēs kārtīgi ielādēt bateriju. Ja tas notiek, nemēģiniet patstāvīgi demontēt baterijas komplektu, lūdzu, sazinieties ar Jūsu tuvāko NIU servisa staciju, lai veiktu remontu.

Rīkojieties piesardzīgi un uzglabājiet bateriju droši

Daži vides faktori ir bīstami un nedroši baterijas uzglabāšanai. Tas ir: karstuma avoti, atklāts uguns, viegli uzliesmojošas un sprāgstošas gāzes un šķidrumi. Baterijas, kas tiek pakļautas minēto faktoru iedarbībai, var izplūst, rādīt dūmus, uzliesmoties vai pat uzsprāgt. Baterijas nokrišana var rādīt tās neatgriežamu bojājumu. Neturiet bateriju ūdens, dzērienu, kodīgu šķidrumu un citu metāla priekšmetu tuvumā.

Sargājiet bateriju no īpaši augstas vai īpaši zemas temperatūras

NIU baterija darbojas vislabāk temperatūras robežās no -10 ° C līdz 45 ° C. Savukārt baterijas lietošana ārpus minētajām robežām var novest pie baterijas bojājumiem. Ir jāņem vērā arī vides temperatūrā, kurā baterija tiek uzlādēta. Ideāla temperatūra baterijas uzlādēšanai ir starp 0 ° C un 35 ° C. Ja baterija netiks lietota vairāk par 15 dienām, uzglabājiet to vidē ar temperatūru 0 – 40 °C robežās, lai novērstu baterijas neatgriežamu bojājumu.

Lietojiet jaunāko BMS versiju

Lai veicinātu Jūsu pieredzi NI elektrisko transportlīdzekļu lietošanā, NIU inženieri turpina veikt vairāk padziļinātas izpētes un eksperimentus ar NIU BMS. Tiklīdz jaunāka BMS versija būs pieejama, NIU tūlītēji piedāvās Jums griezties tuvākajā sertificētā NIU servisa punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Triumfs Baltija speciālists palīdzēs atjaunot Jūsu BMS. Sistēmas atjaunināšana un jaunākas versijas lietošana nodrošinās Jūsu baterijas efektivitāti un ilgāku darbību.

Patstāvīga pārbaude:

Ja ilgi nelietojāt bateriju, ielieciet to atpakaļ baterijas nodalījumā. Ja e-mopēda infopanelī uzlādes līmenis ir 0 %, bet lādētājs signalizē ar zaļo spuldzi par baterijas pilnu uzlādi, nekavējoties atslēdziet bateriju un sazinieties ar Jums tuvāko NIU izplātītāju, lai risinātu šo problēmu pēc iespējas ātrāk.

Servisa atbalsta tel. numurs: +371 26661555

Kategorijas: Svarīgi zināt